AWL Zakelijk

Gerichte begeleiding naar
Mbo of Hbo diploma

Individueel, praktijkgericht,
op maat & intensief 

De uitdaging voor uw organisatie bij het vinden van voldoende gecertificeerd personeel is groot.

Een mogelijke oplossingsrichting is om de bestaande kennis en ervaring van medewerkers zoveel mogelijk te verzilveren en de, voor diplomering, nog ontbrekende onderdelen heel gericht in de praktijk aan te leren.

7

Verzilveren van ervaring

Met het verzilveren van ervaring wordt bedoeld dat medewerkers hun opgedane kennis en vaardigheden kunnen omzetten in een diploma. Zij zijn al een tijd op het betreffende niveau werkzaam, maar hebben hun diploma daarin nog niet behaald.

In plaats van terug te gaan naar de schoolbanken, kunnen zij met hun ervaring bewijzen dat ze aan de criteria die aan het diploma verbonden zijn, voldoen. De nog ontbrekende onderdelen kunnen ze vervolgens via gerichte scholing on-the-job leren.

Bijvoorbeeld: Een Mbo verpleegkundige die al jaren op Hbo-niveau bepaalde werkzaamheden verricht, maar nog niet het diploma heeft. Vanuit die context en ervaring kan deze verpleegkundige heel gericht de nog ontbrekende, specifieke Hbo Verpleegkunde competenties leren en oefenen.

Hoe kan de gepersonaliseerde leerroute hierbij ondersteunen?

Bij de gepersonaliseerde leerroute brengen we in eerste instantie exact in kaart wat uw medewerker al kan en weet. Op basis daarvan stellen we een maatwerk-ontwikkelprogramma op waarbij leren, oefenen en demonstreren volledig en op de mogelijkheden van uw organisatie om te leren.

Uw medewerker gaat in zijn dagelijkse werk aan de slag met door ons aangereikte stof. Wij hebben een rijke leeromgeving met online boeken, opdrachten, portfoliosystemen en skillslabs. Deze ontsluiten we exact op maat, zodat zij perfect aansluit bij uw medewerker en uw organisatie. Zo kan al werkend geleerd worden.

Tussentijds krijgt uw medewerker van onze leerregisseur en inhoudelijke expert individuele feedback, uitleg en instructie. Ook vragen we van tijd tot tijd of úw expert op de werkvloer binnen de organisatie gericht in actie kan komen (bv voordoen, feedback geven, gesprek voeren).

Heeft uw medewerker alles geleerd en al werkend en lerend het volledige portfolio gevuld en is daarmee aantoonbaar aan álle eisen van het diploma voldaan? Dan is het tijd voor een beoordelingsgesprek en erkende diplomering.

Alle kenmerken op een rijtje

Uw medewerker krijgt van ons intensieve, persoonlijke maatwerkbegeleiding.

Tijdens het traject wordt uw medewerker gekoppeld aan één leerregisseur van Academie Werkend Leren. Van intake tot diplomering is dat hét gezicht en aanspreekpunt voor zowel u als uw medewerker.

De begeleiding is individueel en op maat. De leerregisseur volgt de medewerker op de voet; helpt hem direct en passend. Hier onderscheiden wij ons nadrukkelijk van de andere Hbo- en Mbo-opleidingen in Nederland.

Uw medewerker werkt gericht naar een erkend diploma

Onze flexibele maatwerkbegeleiding is volledig gericht op de eisen die aan het erkende diploma verbonden zijn. We leiden op voor vrijwel alle Mbo-opleidingen in de zorg, welzijn, educatie en economie en enkele Hbo-opleidingen in de zorg en educatie.

Uw medewerker leert op de werkvloer

Leren en oefenen vindt plaats in de realistische beroepscontext van uw organisatie waardoor het geleerde ook veel beter beklijft. Het leren vindt namelijk plaats op de werkvloer. Dit wil niet zeggen dat we geen theorie hebben. Dat hebben we met onze leermiddelen en skill labs wel degelijk. Maar het toepassen hiervan in de praktijk staat daarbij altijd centraal.

Uw organisatie staat centraal

Ons concept werkt het beste als wij met uw organisatie een co-creatieverband aangaan. Samen zorgen we er voor dat uw kandidaat een excellent traject ingaat:

  • Onze leerregisseur en onze inhoudelijke deskundigen zorgen voor goede begeleiding, maatwerktheorie, maatwerkopdrachten en gerichte feedback.
  • Uw organisatie levert de voorzieningen, inclusief de expertise die in uw organisatie aanwezig is.

Samen zorgen we er voor dat onze rijke theoretische leeromgeving en uw rijke praktijkleeromgeving precies op maat worden ontsloten.

De juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek.

Wij zullen daarbij de regie nemen, waardoor de inzet en capaciteit van uw beschikbare experts op de werkvloer gering zal zijn.

Met deze partijen werken wij al samen

amstelring wijkzorg logo
VodafoneZiggo
Rivas
amstelring wijkzorg logo
VodafoneZiggo
profile tyrecenter
vaco logo
dutch healthtec academy logo
samuelschool logo

Kosten

Binnen het leerconcept van Academie Werkend Leren wordt uw medewerker intensief door ons begeleid. Hierdoor ontzorgt Academie Werkend Leren u én uw organisatie volledig. Waardoor de inspanning voor uw organisatie zo minimaal als mogelijk is. De mate en intensiteit van deze begeleiding hangt af van factoren als:

  1. de aanwezige voorkennis van uw medewerker,
  2. de capaciteiten en talenten van uw medewerker.

De Gepersonaliseerde Leerroute is altijd écht maatwerk, want ieder opleidingstraject is uniek. Wij streven ernaar om ieder leertraject richting Mbo- of Hbo-diploma in één jaar af te ronden. We bieden deze leerroute aan vanaf een bedrag van € 6.105,- (all-in).

Maatwerkprijs opvragen?

Op basis van uw opleidingswensen kunnen wij een maatwerkoplossing incl. passende prijsindicatie geven.

Wilt u meerdere werknemers tegelijk binnen uw organisatie laten starten met een opleidingstrajecten? Dan bespreken wij graag de mogelijkheden en onze staffelkortingen met u. Wij maken dit op maat naar úw opleidingswensen. Neem hiervoor contact met ons op.

Een oriënterend gesprek, vragen of advies?

Wilt u weten wat AWL-Zakelijk voor úw organisatie kan betekenen, hebt u een opleidingsvraagstuk of wilt u een groep medewerkers laten opleiden? Onze adviseurs zijn u graag van dienst.

Wij stellen graag samen met uw organisatie een perfect passend advies op en bieden een opleidingsprogramma op maat aan.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00u.