De leerroute van
Academie Werkend Leren!

STAP 1.

In kaart brengen wat uw medewerker al weet en kan

Samen met uw medewerker kijken we nauwkeurig naar alle relevante aanwezige voorkennis en opgedane ervaring.

STAP 2.

Plan van aanpak

We maken, samen met uw organisatie, een gericht en volledig gepersonaliseerd plan van aanpak. Het leren van de ontbrekende onderdelen koppelen we daarbij zoveel mogelijk aan de dagelijkse werkzaamheden.

STAP 3.

Intensieve begeleiding bij uitvoer

Uw medewerker gaat in zijn dagelijkse werk aan de slag met door ons aangereikte stof en opdrachten. Met onze rijke theoretische leeromgeving ontsluiten we exact op maat wat nodig is om het leren perfect aan te laten sluiten bij uw medewerker en uw organisatie.

Tussentijds krijgt uw medewerker van onze leerregisseur individuele feedback, uitleg en instructie. Zo kan al werkend geleerd worden.

STAP 4.

Beoordeling en diplomering

Heeft uw medewerker alles geleerd en al werkend en lerend het volledige portfolio gevuld en is daarmee aantoonbaar aan álle eisen van het diploma voldaan? Dan is het tijd voor een eindgesprek. De Mbo- of Hbo-instelling waarmee wij een samenwerkingsverband hebben controleert het portfolio en bij goedkeuring reikt deze het erkende Mbo of Hbo diploma uit. Al deze instellingen zijn door de inspectie en NVAO geaccrediteerd.

De pijlers van onze aanpak

Bouwen op ervaring

Eerdere ervaringen en competenties worden gericht vertaald en aantoonbaar gemaakt naar het diploma dat gehaald dient te worden.

Werkproces is leidend

Praktijk gericht leren vormt de basis. Kandidaten koppelen het leren aan werksituaties en omgekeerd. Dit schept een rijke en praktische leeromgeving.

Intensief leertraject

Om de kandidaat heen staan diverse experts. Bijvoorbeeld onze leerregisseur die gespecialiseerd is in het coachen van competentieontwikkeling voor volwassenen. Daarnaast zetten we ook onze inhoudsdeskundigen in.

Een oriënterend gesprek, vragen of advies?

Wilt u weten wat Academie Werkend Leren Zakelijk voor úw organisatie kan betekenen, hebt u een opleidingsvraagstuk of wilt u een groep medewerkers laten opleiden?

Samen met uw organisatie stellen wij graag een perfect passend advies op of bieden een opleidingsprogramma op maat aan.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00u.

Terug naar AWL Zakelijk