Concrete maatwerkoplossingen voor uw scholings- en opleidingsvraagstukken 

Persoonlijke begeleiding naar diploma of certificaat

De Flexibele Leerroute

Werken en leren volledig verweven

Binnen de Gepersonaliseerde Leerroute wordt het leren van uw medewerker gekoppeld aan zijn of haar dagelijkse werk. Uw medewerker wordt praktisch opgeleid met een individueel en gepersonaliseerd maatwerktraject waarbij zijn of haar eerdere ervaringen en de mogelijkheden in uw organisatie het vertrekpunt vormen.

Volwassenen leren namelijk het beste als ze:

  • alleen leren wat écht nodig is
  • hun werkervaring kunnen aantonen en verzilveren
  • de beschikbare expertise op de werkvloer kunnen benutten
  • één vast aanspreekpunt hebben die hen begeleidt van intake tot en met diploma.
betaalbaar organiseerbaar flexibel onderwijs

Hoe werkt de Gepersonaliseerde Leerroute?

De Flexibele Leerroute bestaat uit vijf stappen:

b3lineicon|b3icon-search-user||Search User

 1. Vaststellen van de opleidingsbehoefte van uw organisatie

Samen met u kijken we hoe de opleidingsbehoefte van uw organisatie er uitziet. Mogelijk heeft een  nieuwe medewerker behoefte aan een volledige opleiding richting een Mbo of Hbo diploma, of mogelijk wil een zittende medewerker opstromen en moet daarvoor een veel korter durend verdiepings- of verbredingsprogramma volgen. Mogelijk heeft een heel team behoefte aan een enkele gerichte actualiseringscursus. Wij denken graag met u mee hoe wij de scholings- of opleidingsbehoefte van uw organisatie “op maat” kunt vormgeven.

Door onze samenwerking met MBO Amersfoort, Saxion Hogeschool, Breederode Hogeschool, Oppstap en Deltion zijn wij in staat uw specifieke opleidingsbehoefte te vertalen in een gericht en op maat gesneden, volledig gepersonaliseerd, opleidingsprogramma.

b3lineicon|b3icon-checklist||Checklist

2. In kaart brengen wat de kandidaat al weet

Als we op basis van uw opleidingsbehoefte een maatwerkprogramma hebben samengesteld, kijken we vervolgens met uw medewerker nauwkeurig welke onderdelen van het diploma of certificaat hij of zij reeds aantoonbaar beheerst. Dit doen we aan de hand van eerdere diploma’s, werkervaring en beroepsproducten.

b3lineicon|b3icon-list||List

3. Plan van aanpak

Voor kennis en vaardigheden die de medewerker nog niet kan aantonen, maken we een gericht en volledig gepersonaliseerd plan van aanpak. Het leren van de ontbrekende onderdelen koppelen we daarbij zoveel mogelijk aan zijn of haar reguliere werkzaamheden.

b3lineicon|b3icon-user-switch||User Switch

4. Begeleiding bij uitvoer

De medewerker gaat tijdens zijn werk aan de slag met deze activiteiten. De resultaten van de opdrachten die hij of zij daarbij in het werk moet uitvoeren, worden opgenomen in het portfolio als bewijs. Zo kan al werkend aangetoond worden dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Tussentijds krijgt de medewerker van ons én experts op uw werkvloer individuele feedback en begeleiding. De regie op het leertraject ligt daarbij bij Academie Werkend Leren.

b3lineicon|b3icon-certificate||Certificate

5. Beoordeling en Diploma

Heeft de medewerker het volledige portfolio gevuld en voldoet hij/zij daarmee aantoonbaar aan álle eisen van het diploma of certificaat? Dan is het tijd voor een beoordelend gesprek. De Mbo of Hbo instelling controleert het portfolio en bij goedkeuring overhandigt deze het diploma of certificaat.

De klant aan het woord: Hoe ervaart VodafoneZiggo de Gepersonaliseerde Leerroute?

Nathalie van der Niet - VodafoneZiggo

“Deze innovatieve manier van leren sluit aan bij de leerbehoefte van onze mensen en biedt een solide basis om met een diploma door te stromen binnen VodafoneZiggo.


Academie Werkend Leren ontzorgt ons op meerdere fronten. Ze zijn betrokken en weten wat er speelt binnen de branche. Verder zijn ze professioneel en persoonlijk in hun communicatie.”

Nathalie van der Niet

Teamleider Training & Innovations, VodafoneZiggo

De kenmerken van ons concept op een rijtje

b3lineicon|b3icon-certificate||Certificate

Gericht toewerken naar erkend diploma of certificaat

Kandidaten werken toe naar een concreet resultaat: een erkend diploma of certificaat met civiel effect.

b3lineicon|b3icon-knowledge||kKnowledge

Aantonen van eerdere ervaringen

Kennis en vaardigheden die de kandidaat al beheerst, worden aangetoond in het portfolio. Deze hoeven niet nog een keer te worden geleerd.

b3lineicon|b3icon-cryptocurrency-briefcase||Cryptocurrency Briefcase

Leren op de werkvloer

Leren vindt vooral plaats op de werkvloer. Gekeken wordt naar hoe de beschikbare kennis, expertise en inhoudelijke deskundigheid op de werkvloer ingezet kunnen worden ten behoeve van dit leren. De theorie staat bij ons altijd in dienst van de praktijk.

b3lineicon|b3icon-network||Network

Maatwerkbegeleiding

Tijdens het traject wordt de kandidaat gekoppeld aan één leerregisseur van Academie Werkend Leren. De begeleiding wordt volledig afgestemd op de specifieke werksituatie, voorkennis en tempo.

b3lineicon|b3icon-currency-euro||Currency Euro

Bespaar tijd en kosten en breng nieuwe kennis binnen

Kandidaten leren op de werkvloer. Hierdoor kunnen ze gewoon door blijven werken en hoeven ze zo min mogelijk terug naar de schoolbanken. De nieuwe kennis en inzichten worden direct door hen in het werk doorgevoerd, waardoor binnen de organisatie kenniscirculatie kan ontstaan.

Uw voordelen met de Gepersonaliseerde  Leerroute

Wij begeleiden op de manier die bij úw organisatie en úw medewerker past. Inhoud, lengte en didactiek van onze opleidingen zijn daarbij precies op maat op uw behoefte en mogelijkheden afgestemd. Daarbij benutten wij optimaal de kennis en expertise die op úw werkvloer aanwezig is en ontsluiten precies op maat de juiste informatie op het juiste moment zodat deze direct toepasbaar is.

Wij ontzorgen u maximaal. U bepaalt zelf wanneer we starten en wíj begeleiden úw medewerkers vervolgens gedurende het hele leertraject, van start tot diploma of certificering! Hierdoor is de inspanning voor uw organisatie minimaal. Dat geldt ook voor de kosten (zie hiernaast)

 

Maatwerk

De duur van de opleiding en de kosten zijn afhankelijk van:

    1. de voorkennis van de kandidaat,
    2. de capaciteiten en talenten van de kandidaat en
    3. de mogelijkheden op de werkplek om te leren en te ontwikkelen.

Direct starten met 1 kandidaat (of meerdere)

Veel aanbieders werken met een minimaal aantal deelnemers. Academie Werkend Leren kan meerdere medewerkers tegelijk individueel begeleiden, maar ook één medewerker van uw organisatie. U kunt altijd opschalen als meer medewerkers de voordelen van de Flexibele Leerroute willen ervaren.

Besparing in verletkosten

Het leren vindt op de werkvloer plaats. Hierdoor blijven kandidaten werken terwijl ze leren en heeft u geen verletkosten.

Bedrijfskunde

Meer informatie of kennismaken?

Wilt u vrijblijvend met ons kennismaken om onze mogelijkheden door te nemen? Neem dan contact met ons op. Op basis van uw specifieke opleidingswensen kunnen wij dan ook een maatwerk-prijsindicatie geven.

Download onze White paper – Duurzaam Opleiden – en kom meer te weten hoe onze Flexibele Leerroute kan bijdragen aan uw strategisch HRM beleid of initiatieven op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Lees nog eens rustig alle aspecten en voordelen door van de
Gepersonaliseerde Leerroute in onze Bedrijfsbrochure.