Ons concept: de Gepersonaliseerde Leerroute

Ontwikkelen en aantonen van competenties in de praktijk

Hoe werkt de Gepersonaliseerde Leerroute?

Onze Gepersonaliseerde Leerroute biedt uitkomst voor mensen met veel werkervaring die een Mbo- of Hbo-diploma willen halen in de beroepspraktijk. Met de Gepersonaliseerde Leerroute kunnen zij hun diploma halen door hun competenties in de praktijk te ontwikkelen en aan te tonen. De Gepersonaliseerde Leerroute bestaat uit vier stappen:

1. Nulmeting

We kijken samen met de kandidaat nauwkeurig welke onderdelen van het diploma of certificaat hij of zij reeds aantoonbaar beheerst. Dit doen we aan de hand van eerdere diploma’s, werkervaring en beroepsproducten.

2. Plan van aanpak

Voor kennis en vaardigheden die de kandidaat nog niet kan aantonen, maken we met hem of haar en zijn/haar organisatie een gericht plan van aanpak. Het leren van de ontbrekende onderdelen koppelen we daarbij zoveel mogelijk aan zijn of haar normale werkzaamheden.

3. Begeleiding bij uitvoer

De kandidaat gaat aan de slag met deze activiteiten. De resultaten van de opdrachten die hij/zij in het werk moet uitvoeren worden opgenomen in het portfolio als bewijs. Zo kan al werkend aangetoond worden dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Tussentijds krijgt de kandidaat van ons én experts op de werkvloer individuele feedback en begeleiding. De regie op het leertraject ligt bij Academie Werkend Leren.

4. Beoordeling en Diploma

Heeft de kandidaat het volledige portfolio gevuld en voldoet hij/zij daarmee aantoonbaar aan álle eisen van het diploma of certificaat? Dan is het tijd voor een beoordelend gesprek bij de examencommissie van de opleiding. De examencommissie controleert het portfolio en bij goedkeuring overhandigt deze het diploma of certificaat.

De kenmerken van ons concept op een rijtje

Gericht toewerken naar erkend diploma of certificaat

Kandidaten werken toe naar een concreet resultaat: een erkend diploma of certificaat met civiel effect.

Aantonen van eerdere ervaringen

Kennis en vaardigheden die de kandidaat al beheerst, worden aangetoond in het portfolio. Deze hoeven niet nog een keer te worden geleerd.

Leren op de werkvloer

Leren vindt vooral plaats op de werkvloer. Gekeken wordt naar hoe de beschikbare kennis, expertise en inhoudelijke deskundigheid op de werkvloer ingezet kunnen worden ten behoeve van dit leren. De theorie staat daarbij altijd den dienste van de praktijk.

Maatwerkbegeleiding

Tijdens het traject wordt de kandidaat gekoppeld aan één leerregisseur van Academie Werkend Leren. De begeleiding wordt volledig afgestemd op de specifieke werksituatie, voorkennis en tempo.

Bespaar tijd en kosten en breng nieuwe kennis binnen

Kandidaten leren op de werkvloer. Hierdoor kunnen ze gewoon door blijven werken en hoeven ze zo min mogelijk terug naar de schoolbanken. De nieuwe kennis en inzichten worden direct door hen in het werk doorgevoerd waardoor binnen de organisatie kenniscirculatie kan ontstaan.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?