Langstudeerders diplomeren in de praktijk

door | jan 6, 2021 | Economie, Gepersonaliseerde Leerroute, Onderwijs

Langstudeerders

Langstudeerders vormen om meerdere redenen een probleem voor opleidingen. Financieel is hierbij de verhouding “onbekostigd opleiding X / landelijk gemiddelde” van belang. Hoe ongunstiger deze verhouding hoe meer het de opleiding kost. Dat kan soms oplopen tot tonnen of zelfs miljoenen. Zeker op hogeschoolniveau. Het eigenaarschap van dit financiële vraagstuk ligt doorgaans bij de individuele opleidingen, faculteiten, schools of academies.

Afstuderen

Het is dus van belang de doorstroom en diplomering op dit aggregatieniveau goed te blijven monitoren en hierop te blijven sturen. Studievertragers worden daarom gestimuleerd om zo snel mogelijk af te studeren. Met hen worden trajecten hiervoor afgesproken. Studenten die langer dan de nominale duur (of nominaal +1) studeren zijn in te delen in het kwadrant “nog weinig/veel te doen voor ze kunnen afstuderen” en “hoge/lage motivatie”. Beide kwadranten met “hoge motivatie” kunnen via de Gepersonaliseerde Leerroute gericht hun diploma in de praktijk halen. Hoe minder de kandidaat nog te doen heeft, hoe sneller het gerichte maatwerk begeleidingstraject tot een diploma leidt.

Begeleiding op maat

Deze langstudeerders kunnen via de Gepersonaliseerde leerweg van Academie Werkend Leren individuele en op het beoordelingskader afgestemde begeleiding op maat krijgen om in de praktijk alleen die onderdelen alsnog te leren beheersen en aan te tonen waarvoor ze nog geen EC’s hebben ontvangen.
Samen met de tutoren, studieleiders, coaches van de opleidingen kunnen onze leerregisseurs gericht en snel in kaart brengen welke onderdelen de student nog niet beheerst en in de praktijk alsnog moet leren danwel moet aantonen. Zoals hierboven is aangegeven begeleiden we de kandidaat vervolgens op maat en gepersonaliseerd in de praktijk tot hij alle onderdelen aantoonbaar beheerst.
Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden: de kandidaat heeft voor het diploma relevant werk, want de praktijk wordt gebruikt als rijke leeromgeving en de kandidaat heeft een pro-actieve leerhouding (dit heeft een hoge correlatie met de dimensie hoge motivatie in het hierboven genoemde kwadrant).

Paul van Deursen

De laatste berichten

De gepersonaliseerde leerroute voor ZZP’ers

Het verhaal van Giorgio,  verpleegkundige in opleiding.Giorgio Ashruf is ZZP’er in de geestelijke gezondheidzorg. Hij werkt bij diverse organisaties, waaronder bij Inforsa in Amsterdam. Inforsa begeleidt cliënten op het gebied van psychiatrische problematiek, vaak in...

Niet terug naar school, wel een zorgdiploma!

Niet terug in de schoolbanken en toch een zorgdiploma? Het kan!Binnen onze academie kunnen zorgmedewerkers on the job, met persoonlijke begeleiding van onze docenten, gericht hun Mbo of Hbo diploma halen. Deze route is vooral interessant voor werknemers die al...