Privacy- & Cookieverklaring
Academie Werkend Leren

De huidige versie van deze verklaring is ingegaan op 28 mei 2021.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Let op: het kopiëren en/of vermenigvuldigen van deze Privacyverklaring is schending van copyright.

Academie Werkend Leren is een (juridisch) onderdeel van Onderwijs.pro Opleidingen. Zij is een ontwikkelaar en aanbieder van mbo en hbo opleidingen. Via onze website bieden wij onze opleidingen aan. Indien u zich inschrijft voor een opleiding of contact met ons opneemt via de website, verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

1.   Privacy

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer gegevens vragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens van u vragen;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Als wij uw gegevens delen, afspraken maken met deze derde partijen. Om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

A.  Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u gebruik maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteit op onze website
 • IBAN
 • Opleidingsniveau
 • Vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

B.  Bijzondere persoonsgegevens

Afhankelijk van welke dienst u gebruik maakt, kunnen wij wanneer dat noodzakelijk is ook deze persoonsgegevens verwerken:

 • Burgerlijke staat
 • BSN
 • Nationaliteit
 • Werkgever

Wij slaan deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen verwijderen we deze gegevens direct.

C.  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mails;
 • Om u digitale nieuwsbrieven toe te sturen;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om onze website te verbeteren;
 • Om uw gegevens te verwerken voor deelname aan een of meer van onze trainingen;
 • Zodat we u kunnen bereiken om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

D.  Geautomatiseerde besluitvorming

Academie Werkend Leren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Academie Werkend Leren) tussen zit.

E. Back-up van (persoons)gegevens

Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we deze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht uw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen. Wij leren van beveiligingsincidenten bij andere organisaties en realiseren ons dat ondanks onze inspanningen zo’n situatie ook ons kan overkomen. Wanneer er een beveiligingsincident is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook uw persoonsgegevens, herstellen. We lopen dan alle verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen na en zorgen dat wij geen persoonsgegevens herstellen die wij niet mogen bezitten.

F.   Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen en werken we voor onze Gepersonaliseerde Leerroute regelmatig samen met een onafhankelijk toetsingsbureau. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

G.   Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

2.     IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A.  Cookies

 1. Academie Werkend Leren gebruikt verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 2. Er bestaan verschillende soorten cookies:
  1. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  2. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
  3. Marketing cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B.  Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

 1. Uw cookie-instellingen zijn bij het eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

3. Cookieoverzicht Bijzondere persoonsgegevens

A.  Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 1. De website van Academie Werkend Leren maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
 2. In totaal zijn er op academiewerkendleren.nl 19 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Academie Werkend Leren op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B.  Cookietabel

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Facebook Marketing

_fbp

fr

3 maanden

3 maanden

Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Hotjar

Functioneel,

Analytisch,

Marketing

_hjAbsoluteSessionInProgress

_hjFirstSeen

_hjid

_hjIncludedInPageviewSample

_hjIncludedInSample

Einde sessie

Einde sessie

1 jaar

Einde sessie

Einde sessie

Deze cookies worden geplaatst door hotjar.com. Ze zorgen voor analyse en feedback van de website op basis van het bezoek van de gebruiker. Op deze manier is het mogelijk om de website aan te passen naar de wens van de bezoekers.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Complainz Functioneel

_cmplz_event_0

_cmplz_marketing

_complianz_consent_status

_complianz_policy_id

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

In de cookie Complianz_Consent_Status worden uw voorkeuren wat betreft het toestaan van cookies geregistreerd. U kunt op anonieme wijze later terugzoeken welke toestemming u heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Google

Functioneel,

Analytisch,

Marketing

__Secure-3PSIDC

__Secure-3PSID

_GRECAPTCHA

SID

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.

 

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Google Analytics Analytisch,

_ga

_gcl_au

_gat_gtag_UA_179507213_1

_gid

2 jaar

2 jaar

Einde sessie

22 uur

Google gebruikt deze cookies om de websitebeheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven.

4.     GOOGLE ANALYTICS

A.  Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Academie Werkend Leren heeft hier geen invloed op.
 3. U kunt hier lezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

  B.  Privacy-instellingen

  1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
  2. Academie Werkend Leren heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
  3. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
  4. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

  5.     WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

  A.  Deze cookieverklaring is niet van toepassing

  1. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Academie Werkend Leren niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
  2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
  3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies.

  6.     GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

  A.  Uw rechten

  1. U heeft het recht om:
   1. uw persoonsgegevens in te zien;
   2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
   3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
   4. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
   5. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
   6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 7.
   7. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Academie Werkend Leren hebben, stuur dan een verzoek naar info@academiewerkendleren.nl.
  2. Academie Werkend Leren wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Academie Werkend Leren u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
  3. Academie Werkend Leren zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  7.     KLACHTRECHT

  A.  Interne behandeling

  1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Academie Werkend Leren u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@academiewerkendleren.nl.

  B.  Autoriteit Persoonsgegevens

  1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vind u op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

  Inwerkingtreding

  Deze privacy- & cookieverklaring is in werking getreden op 28 mei 2021.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.