Veel gestelde vragen

Alles over het concept

Wat is de Gepersonaliseerde Leerroute?

Via de Gepersonaliseerde Leerroute begeleiden we je individueel, in de praktijk, volledig op maat naar tal van Mbo of Hbo diploma’s. We maken daarbij optimaal gebruik van al je voor het diploma relevante eerdere werkervaringen en vooropleidingen. Hoe we dat doen? Lees hier meer.

Naar welke diploma’s begeleiden jullie?

We streven er naar dat uiteindelijk alle in Nederland geldende mbo- en hbo-diploma’s via deze route kunnen worden behaald.

Onze focus ligt vooral op trajecten in de zorg, onderwijs, techniek, economie en energie. Dit zijn diploma’s voor beroepen die door UWV zijn aangemerkt als kansberoepen. Maar ook andere diploma’s kan je bij ons halen. Informeer naar de mogelijkheden. We zoeken het graag voor je uit.

De volgende diploma’s kunnen in ieder geval wel worden behaald:

 

Wat is het verschil tussen een Mbo- of Hbo opleiding en de Gepersonaliseerde Leerroute?

Een Mbo of Hbo opleiding heeft een onderwijsprogramma (ook wel curriculum genoemd). Er is daarbij

 • een logische opbouw in moeilijkheidsgraad (onderwerpen worden steeds complexer; van makkelijk naar moeilijk),
 • een samenhang tussen de onderwerpen (onderwerpen die bij elkaar horen worden bij elkaar gezet; onderwerpen die voorwaardelijk zijn voor andere onderwerpen worden voorafgaand daaraan geleerd) en
 • een samenhang in didactiek (bv eerst worden dingen uitgelegd, dan geoefend en daarna pas je ze toe).
 • Een toetsprogramma dat stapje voor stapje toetst en examineert of je nog op de goede weg bent.

Zo’n curriculum is een prima manier als je nog niet of nauwelijks voorkennis of ervaring hebt. Zeker als je nog wat jonger bent en niet werkt. Het leren vindt daarbij vooral plaats op school en minder in de praktijk. Maar als je wel al ervaring hebt en al een baan, dan leer je op deze manier dingen die je al lang weet of je leert het op een theoretische manier terwijl jij dat liever wil toepassen in je dagelijkse praktijk.

Wij helpen je juist door in de praktijk aan te tonen wat je allemaal al kan en weet. Je maakt bij ons beroepsproducten of voert handelingen uit die voor jouw werk ook direct bruikbaar zijn. Kan je een onderdeel niet? Dan kijken we samen hoe dat komt. Mis je specifieke kennis? Vaardigheden? Een cruciaal inzicht? Dan zoeken we precies de juiste informatie voor je om dat probleem op te lossen en ga je verder met je werk. Op deze manier sluiten we dus maximaal aan bij je werk én bij je ervaringen. Vandaaruit gaan we heel gericht verder met je ontwikkeling.

Als team van onderwijskundigen die zich hebben gespecialiseerd in beroepsonderwijs voor volwassen zijn wij er van overtuigd dat voor mensen tot 23 jaar en zonder ervaring het leren op school prima werkt, maar dat volwassenen met werkervaring een relevante werkcontext meer om onze aanpak vragen.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan theorie(-huiswerk)?

Het belangrijkste verschil met regulier onderwijs is dat je bij ons niet in een klas zit. Je leert in de praktijk en je begeleiding is 1:1. Je krijgt één begeleider die je van intake tot diplomering begeleidt. Zelfstudie en begeleiding vraagt tussen de 2 en 4 uur per week. Zie voor meer informatie over de studiebelasting Kosten en duur.

 

Waarom past deze vorm goed bij volwassenen?

In ons concept gebruiken we maximaal de mogelijkheden van je eigen werk en sluiten we optimaal aan bij je eigen ervaringen. Bovendien is onze leervorm gericht op volwassenen die werken.

Wij weten dat jij als volwassene het beste leert als jij:

 • alleen leert wat voor je diploma écht nodig is. Alles wat je al kent of kan hoef je niet nog een keer te leren. Aantonen dat je deze eerdere ervaringen hebt, volstaat.
 • Je leren precies op maat koppelt aan je dagelijkse realistische werkpraktijk. Op je eigen werkplek leer jij het beste wat je moet weten en kunnen voor je diploma.
 • wordt begeleid door inhoudelijke experts op de werkvloer.
 • één vast aanspreekpunt hebt die je leren regisseert. Die weet hoe je ontwikkeling verloopt, hoe jouw bedrijfs- en leercontexten er uitziet en jou en je werkgever helpt je leren vorm te geven.
Voor wie werken jullie?

Wij werken voor zorginstellingen zoals ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. Denk aan Amstelring Wijkzorg en Amsta zorg in Amsterdam. Maar wij werken ook samen met grote bedrijven als Apple, VodafoneZiggo en Profile Tirecentre. Daarnaast hebben wij goede contacten met besturen van VO en PO scholen.

Wie is jullie doelgroep?

Wij werken voor medewerkers die werkzaam zijn in de zorg, onderwijs, techniek, economie, energie en het sociale domein. Wij richten ons op personen vanaf niveau 3 (Mbo-niveau 3) t/m niveau 6 (Hbo-bachelor).

Het gaat om drie type medewerkers:

 1. Medewerkers die een ontwikkelstap omhoog willen maken. B.v. van Mbo-niveau 2 naar niveau 3 of 4. Of van Mbo-4 naar associate degree (niveau 5) en vervolgens Hbo-bachelor (niveau 6).
 2. Zij-instromers. Medewerkers die ervaring hebben opgedaan in een specifiek beroep en nu die ervaring willen inzetten om een ander beroep te leren. Denk bv aan de switch van Hbo Social Work naar Hbo-V.
 3. Dit zijn personen die al jaren werkzaam zijn in een bepaalde functie en ook op een bepaald niveau maar hiervoor nooit een diploma hebben gehaald. Zij willen hun ervaringen verzilveren. Denk aan de Mbo-Verpleegkundige die al jaren op Hbo niveau werkt en dat wil aantonen om zijn Hbo-V diploma te behalen.

Wij werken zowel voor individuele kandidaten als voor bedrijven. Speciaal voor bedrijven hebben we een websitepagina opgezet met alle relevante informatie.

Wat is het verschil tussen een EVC-traject en de Gepersonaliseerde Leerroute?

Ons concept lijkt inderdaad een beetje op EVC (Eerder of Elders Verworven Kwalificatie). Bij EVC gaat het er om of je kunt aantonen of je iets wél of niet beheerst. Het is een oordeel. Een ja of nee.

Ook wij kijken heel precies wat je allemaal al beheerst en kan aantonen. Binnen de Gepersonaliseerde Leerroute is het doel om van daaruit heel gericht door te ontwikkelen naar je diploma. Het maatwerktraject dat wij aanbieden is gericht op het leren van de, voor je diploma nog ontbrekende competenties in de praktijk. Een EVC kijkt vooral terug op je ervaring. Wij kijken vooral vooruit vanuit die ervaring. We begeleiden je net zo lang tot we samen met jou hebben aangetoond dat je alles wat nodig is voor diplomering beheerst. Pas dan gaan we over tot de beoordelingsfase.

Wij werken nauw samen met EVC bureaus, zoals Vigor en QRM. Kandidaten die bij deze bureaus een EVC uitslag hebben waaruit blijkt dat ze nog niet 100% voldoen, kunnen bij ons de nog niet beheerste onderdelen gericht aantonen.

Uit welke fases bestaat de Gepersonaliseerde Leerroute?

De Gepersonaliseerde Leerroute bestaat grofweg uit 4 stappen:

 1. Onderzoek naar je huidige relevante ervaringen
 2. Maken van een Plan van aanpak richting je nieuwe diploma
 3. Begeleiding bij het aanleren van nieuwe competenties
 4. Beoordeling en diploma

Lees hier meer uitgebreide informatie over ons leerconcept.

Op welk niveau kan een Mbo-diploma behaald worden?

Dat kan op Mbo-niveau 3 en 4.

Op welk niveau kan een Hbo-diploma behaald worden?

Je kunt je Hbo-diploma halen op Associate degree (5) en bachelor (6) -niveau.

Geven jullie Mbo- en Hbo-diploma’s uit?

Nee, hiervoor werken we samen met erkende Mbo en Hbo instellingen. Voor je je diploma gaat halen, schrijft je je dan ook in bij de onderwijsinstelling waarmee wij voor jouw opleiding mee samenwerken. In Nederland mogen wettelijk alleen examencommissies van Mbo’s en Hbo’s diploma’s afgeven. Met die examencommissie hebben we intensief contact waardoor zowel jij als wij niet voor verrassingen komen te staan. We begeleiden je tot het moment waarop we zo goed als zeker weten dat de examencommissie van die opleiding je portfolio zal goedkeuren.

Heb ik garantie op een diploma via AWL?

Nee. Je hebt nooit de garantie op een diploma. Dit is niet anders dan een opleiding volgen aan een Mbo of Hbo instelling. Uiteindelijk zal jij moeten aantonen dat je aan alle criteria van het diploma voldoet. We kunnen je hierbij begeleiden, maar het aantonen van je kennis en kunde ligt bij jou. Het is altijd mogelijk dat hetzij wij hetzij de examencommissie van de opleiding tot de conclusie komt dat je prestaties nog niet voldoende zijn om een diploma uit te geven. Of om het in normale schooltaal te zeggen: je kan natuurlijk altijd zakken. Maar in onze begeleiding doen we er écht alles aan om je kans op slagen zo hoog mogelijk te laten zijn.

Hoeveel mensen die zich bij jullie hebben ingeschreven halen uiteindelijk hun diploma?

Vrijwel iedereen die bij ons het traject start en voor wie de Gepersonaliseerde Leerroute ook geschikt is, maakt door de individuele begeleiding en het maatwerkkarakter het traject ook af.

Wat is mijn diploma waard?

Je diploma wordt uitgegeven door een erkende Mbo of Hbo instelling en is dus gewoon landelijk erkend. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging ligt bij de overheid. In het Mbo is de Inspectie van het Onderwijs hiervoor verantwoordelijk en in het hoger onderwijs de NVAO. De diplomering van de Gepersonaliseerde Leerroute wordt altijd ondergebracht bij een door de overheid erkende opleider waarmee wij samenwerken. Welke dat zijn? Dat staat bij de betreffende opleiding op onze website.

De Gepersonaliseerde Leerroute van Academie Werkend Leren is hiermee geborgd door de samenwerking met door de overheid geaccrediteerde EVC bureaus en examencommissies van Mbo- en Hbo-instellingen. Het diploma dat je gaat halen is een écht en waardevast internationaal erkend diploma.

Hebben jullie nog meer achtergrondinformatie?

In 2019 schreven wij een hoofdstuk in het boek “Communicatieverhaal halen 2020”. In onze bijdrage gaan we in op de rol van flexibiliseren bij het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt, de stappen van onze flexibele leerroute, de didactische kenmerken van onze school en de wijze waarop we ons daarbij specifiek richten op de manier waarop werknemers met werkervaring het beste leren. Lees hier het hoofdstuk.

Onlangs schreven wij, samen met José van Dorst, MBA-H Bestuurder SBW Advies en Ontwikkeling (voorheen Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde) het artikel vakbekwaam of startbekwaam? Door flexibele leerroutes naar erkende diploma’s. In dit artikel gaan we in op de manier waarop ons flexibele leertraject een structurele bijdrage kan leveren aan het oplossen van het personeelsvraagstuk in de zorg en met name de wijkverpleging.

Daarnaast schreef Nathalie van der Niet, Hoofd Innovatie en Training bij VodafoneZiggo, onlangs in haar intern magazine over de nut en noodzaak van realistische leerervaringen. In haar mening maak je de kennis in praktijk veel sneller eigen door levensecht te leren. ‘De toegevoegde waarde is direct zichtbaar en alles wat je erin stopt levert direct resultaat op.’: zo vertelt Nathalie van der Niet.

Ik heb interesse. Hoe kan ik in contact komen?

Middels ons contactformulier kan je een omschrijving maken van je opleidingswens /-behoefte. Wij nemen graag de tijd voor je om jouw specifieke vragen te bespreken, de mogelijkheden in kaart te brengen of om een concreet voorstel uit te brengen. Uiteraard geheel vrijblijvend.

Vragen van kandidaten

Stellen jullie specifieke eisen aan de kandidaten?

Ja.
Het belangrijkste is dat je zelf écht gemotiveerd bent om dit te doen.  Wij helpen je met het leren van de ontbrekende competenties in je organisatie, maar jíj moet het doen.

Je bent ten tweede proactief. Jíj plant je eigen leerwerkzaamheden in, jij regelt het in je bedrijf dat je kan oefenen en dat je begeleiding krijgt (we ondersteunen je hier natuurlijk wel bij), jíj zorgt er voor dat je portfolio gevuld wordt. Kortom: je wilt samen met ons en je bedrijf echt iets van je leren en ontwikkeling maken.

Ten derde heb je voor het diploma relevant werk en heb je ook al relevante ervaringen. Als je dat niet hebt is een andere leerroute mogelijk geschikter. Zie ook de vraag over het verschil tussen de normale Mbo en Hbo opleidingen en onze Gepersonaliseerde Leerroute.

Hoeveel ervaring moet ik hebben?

Je moet minimaal 3 jaar relevante werkervaring hebben om te kunnen starten met de Gepersonaliseerde Leerroute. Twijfel je aan je eigen (hoeveelheid) ervaring? Neem dan contact met ons op. Dan schatten we dat samen vooraf in.

Moet ik werk hebben om de Gepersonaliseerde Leerroute te volgen?

Ja.
Dit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met de Gepersonaliseerde Leerroute. Wij kijken waar in je werk mogelijkheden liggen om je ontbrekende competenties te leren of aan te tonen. Daarvoor is het nodig dat je je in een zogenaamde rijke praktische leeromgeving bevindt. Met ‘rijk’ bedoelen wij: voldoende oefenmogelijkheden, voldoende voorzieningen en voldoende expertise van collega’s.

Moet ik al ergens werken of kan ik nog een bedrijf gaan vinden?

Om aan de Gepersonaliseerde Leerroute deel te kunnen nemen moet je al relevant werk hebben. Het leren voor je diploma doe je namelijk in je werk.

Wat als ik ziek word, kan ik dan stoppen/er langer over doen zonder (extra) kosten?

Ja.
Het is maatwerk dus juist voor dit soort zaken is dat heel goed geschikt. We kijken dan samen wat de consequenties zijn van je ziekte en hoe en wanneer je weer kan gaan leren. In onderling overleg zoeken we dan een maatwerkoplossing. Daar komen we samen wel uit. Mocht je ziekte er voor zorgen dat onze begeleiding geïntensiveerd moet worden, dan zullen we met een voorstel komen.

Moet ik een toelatingsexamen doen?

Nee.
Wel willen we eerst even met je in gesprek om in te kunnen schatten of de Gepersonaliseerde Leerroute iets voor jou is. Als dat niet zo is, raden we je dat af voor je je inschrijft.

Wie volgen bij jullie de Gepersonaliseerde Leerroute?

Je kunt als enige binnen je bedrijf bij ons een traject volgen. Maar wij begeleiden ook meerdere werknemers uit één bedrijf of sector. Bijvoorbeeld alle mbo verpleegkundigen van één ziekenhuis of zorgcentrum die samen optrekken richting Hbo-Verpleegkunde of een groot deel van de monteurs van een installatiebedrijf.

Wie is jullie doelgroep?

Wij werken voor medewerkers die werkzaam zijn in de zorg, onderwijs, techniek, economie, energie en het sociale domein. Wij richten ons op personen vanaf niveau 3 (Mbo-niveau 3) t/m niveau 6 (Hbo-bachelor).

Onze doelgroep zijn medewerkers van organisaties die al jarenlang ervaring hebben in een specifieke functie maar nog nooit hiervoor een diploma hebben gehaald. Voor veel werkende mensen sluit op dit moment het onderwijs niet aan bij hun leerbehoeften en mogelijkheden.

In dezelfde categorie vallen de medewerkers die al jaren op een hoger niveau functioneren dan waarvoor zij zijn opgeleid. Medewerkers kunnen hierdoor niet doorgroeien naar een andere of hogere functie.

Het gaat om drie type medewerkers:

 1. Opstromers. Medewerkers die een ontwikkelstap omhoog willen maken. B.v. van Mbo-niveau 2 naar niveau 3 of 4. Of van Mbo-4 naar associate degree (niveau 5) en vervolgens Hbo-bachelor (niveau 6).
 2. Zij-instromers. Medewerkers die ervaring hebben opgedaan in een specifiek beroep en nu die ervaring willen inzetten om een ander beroep te leren. Denk bv aan de switch van Hbo Social Work naar Hbo V.
 3. Verzilveraars. Dit zijn personen die al jaren werkzaam zijn in een bepaalde functie en ook op een bepaald niveau maar hiervoor nooit een diploma hebben gehaald. Zij willen hun ervaringen verzilveren. Denk aan de Mbo Verpleegkundige die al jaren op Hbo niveau werkt en dat wil aantonen om zijn Hbo-V diploma te behalen.

Wij werken zowel voor individuele kandidaten als voor organisaties. Klik op de link als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor werkgevers.

Waarom kan ik via deze Gepersonaliseerde Leerroute het diploma zoveel sneller halen?

Wij gaan uit van aanwezige kennis en ervaring. Alles wat je al weet hoef je niet nog een keer te doen. Dat alleen al verkort de doorlooptijd aanzienlijk. Daarnaast helpen de speerpunten van de Gepersonaliseerde Leerroute:

 • Hyper-individueel: We kijken specifiek naar wat jij nog exact moet leren en hoe jij dat op dit moment in jouw specifieke werksituatie het beste kan doen. Jíj bepaalt het tempo en de inhoud. De hele begeleiding draait om jou.
 • Professioneel: We zijn onderwijskundigen en weten goed hoe volwassenen leren en dus ook hoe zij begeleid moeten worden.
 • Praktisch: Alles wordt geleerd op de werkvloer aan de hand van het normale werk. Dat werkt extra motiverend.
 • Doelgericht en efficiënt: je gaat niet terug naar school, maar gaat werkend leren. Daardoor duurt een traject via ons 1-1,5 jaar i.p.v. de reguliere 4.

Overigens betekent bovenstaande ook dat als je juist wat langer over het halen van je diploma wil doen, dit ook mogelijk is. Het gaat om jouw tempo en om jouw mogelijkheden!

Ik heb interesse. Hoe kan ik in contact komen?

Via ons contactformulier kan je een omschrijving maken van je opleidingswens /-behoefte. Wij nemen graag de tijd voor je om jouw specifieke vragen te bespreken, de mogelijkheden in kaart te brengen of om een concreet voorstel uit te brengen. Uiteraard geheel vrijblijvend.

Vragen van werkgevers

Wat wordt er van mij als werkgever verwacht?

Van u als werkgever wordt verwacht dat uw medewerker de kans krijgt om zich te ontwikkelen in zijn baan.

Een kandidaat zal voor zijn leertraject zaken moeten voorbereiden, uitzoeken en met onze Leerregisseurs moeten overleggen. Dat kost een paar uur per week. Over de inzet van deze uren maakt u samen met de kandidaat en met ons afspraken. Zie ook onze vragen over kosten en duur.

Daarnaast stelt u een interne coach beschikbaar. Dit coachen vraagt een paar uur per week van deze persoon. Deze begeleider laat op de werkvloer dingen zien, geeft uitleg en feedback en kan daardoor goed de voortgang van de kandidaat beoordelen. Deze begeleider krijgt, net als de kandidaat, van ons hele gerichte instructies over wat hij of zij wanneer moet beoordelen, voordoen, uitleggen enz. Het volgen, stimuleren en ontwikkelen van het leerproces van de kandidaat doen wij. Daar hoeft uw coach zich geen zorgen om te maken.

Academie Werkend Leren ontzorgt uw begeleider én uw organisatie!

Wat heb ik als werkgever eraan om mijn werknemer op de werkplek te laten leren?

Een werknemer kan meteen op het gewenste eindniveau ingezet worden. Door het werk te doen op het niveau van het diploma komt naar voren welke onderdelen de kandidaat al goed beheerst en welke minder. Hierop gaat de Leerregisseur dan gericht begeleiden totdat ook die aspecten beheerst worden.

Wij houden in de gaten waar de kandidaat staat en wat er nog moet gebeuren. Daar hoeft u als werkgever zich geen zorgen om te maken. Wij melden ons met een gerichte vraag als dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de kandidaat.

Hoeveel uren kost de interne begeleiding?

De begeleiding van uw interne coach neemt ongeveer en 1 à 2 uren per week in beslag.

Is er een maximale tijd voor het gehele traject?

Nee, die is er niet. We gaan in onze prijsstelling uit van de duur van een gemiddelde kandidaat. Hiervoor gebruiken we onze expertise en ervaringen met eerdere soortgelijke kandidaten. Mocht tijdens het traject blijken dat een kandidaat er (aanzienlijk) langer over gaat doen, dan is dat op zich geen probleem.

Sterker nog: ook voor mensen die juist wat meer tijd nodig hebben, is individuele begeleiding fijn. In dat geval maken we met de kandidaat (en u als werkgever) separate afspraken over kosten en duur.

Is het goedkoper als meerdere personen een opleiding volgen?

Wanneer een bedrijf meerdere werknemers aandraagt voor opleidingstrajecten kan het zeker voordeliger zijn. Wij bespreken graag de mogelijkheden en maken dit op maat naar uw opleidingswensen. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat voor besparingen levert het ons als organisatie/bedrijf op ten opzichte van andere Mbo of Hbo opleidingen?

Werknemers blijven op de werkvloer inzetbaar en ze zijn geen dagen weg naar school. Dit zorgt voor nagenoeg geen verletkosten. Een simpel rekenvoorbeeld:

Eén dag minder per week inzetbaar betekent bij een reguliere bbl of deeltijd-Hbo 120-160 verletdagen in totaal. Uitgaand van € 200,- loonkosten per dag, kunnen deze kosten per werknemer op lopen tussen de € 24.000,- en € 32.000,-.

Wat levert het ons als organisatie/bedrijf op?

De Gepersonaliseerde Leerroute kan bijdragen aan uw strategisch HRM beleid. U zet heel gericht de beschikbare competenties van uw medewerkers in om deze door te ontwikkelen in de richting die uw organisatie wilt. Niet alleen voor uw vragen van vandaag maar ook voor uw strategische vragen in de toekomst.

Het getuigt van goed werkgeverschap omdat u uw medewerkers helpt met het behalen van een internationaal erkend diploma. Hierdoor verhogen zij hun positie op de arbeidsmarkt. Zowel binnen als buiten uw bedrijf.

Tot slot levert de Flexibele Leerroute een échte bijdrage aan alle Leven Lang Ontwikkelen initiatieven in Nederland.

Juist in sectoren met tekortberoepen helpt de Gepersonaliseerde Leerroute ambitieuze mensen die nog niet 100% gekwalificeerd zijn, maar heel geschikt zijn. Onze begeleiding werkt naar die 100% kwalificatie toe. En dat zonder verletkosten of verlettijd. In die gevallen kan de Gepersonaliseerde Leerroute ook gezien worden als een zeer intensieve vorm van inwerken.

Stellen jullie specifieke eisen aan kandidaten?

Ja. Het belangrijkste is dat de kandidaat zelf écht gemotiveerd is om dit te doen. De wens om te ontwikkelen komt van binnenuit en is niet van buitenaf opgelegd.

Wij helpen uw medewerker graag met het leren van de ontbrekende competenties in uw organisatie, maar de kandidaat moet het doen. De kandidaat plant de eigen leerwerkzaamheden in, regelt zelf in uw bedrijf dat hij/zij kan oefenen en begeleiding krijgt en zorgt er voor dat het portfolio gevuld wordt. Uiteraard  ondersteunen en begeleiden wij hierbij.

Ten tweede heeft de kandidaat al relevant werk op het niveau van het diploma en heeft hij of zij ook al relevante ervaringen. Als dit niet aanwezig is dan een andere leerroute mogelijk geschikter.

Kunnen medewerkers de opleiding doen tijdens hun werk?

Ja, daar is het concept juist op gericht. Medewerkers gaan niet naar school maar kunnen gewoon volledig blijven werken. Al hun werk wordt gericht gekleurd met de inhoud van het diploma. Voordeel voor uw bedrijf is dat daarmee ook de meest actuele kennis uw bedrijf binnenkomt.

Hoeveel ervaring moet een kandidaat hebben?

De kandidaat moet minstens 50% relevante ervaring hebben om te kunnen starten met de Gepersonaliseerde Leerroute. Twijfelt u aan de (hoeveelheid) ervaring van uw medewerker? Neem dan contact met ons op. Dan schatten we het samen in en kijken op basis daarvan naar de mogelijkheden.

Is een stage/meeloopplek ook voldoende om te starten?

Nee. De kandidaat moet echt werk hebben waar aan hij/zij alle onderdelen van het diploma kan oefenen en demonstreren.

Kan een kandidaat op meerdere plekken in onze organisatie werken en leren?

Het is voor een kandidaat en de begeleiding belangrijk om een duidelijke (werk-)structuur te hebben. Binnen grote organisaties kan een uitstap naar een andere afdeling helpen in het aanleren van nieuwe competenties. Maar het continu hebben van losse werkplekken is niet mogelijk en wenselijk.

Wat als een kandidaat ziek wordt? Brengt dat extra kosten?

Niet direct. Het is maatwerk dus juist voor dit soort zaken is dat heel goed geschikt. We kijken dan samen wat de consequenties zijn van het ziekteverzuim en hoe en wanneer de kandidaat weer kan gaan leren. In onderling overleg zoeken we dan een maatwerkoplossing. Daar komen we samen wel uit. Mocht de ziekte er voor zorgen dat onze begeleiding geïntensiveerd moet worden, dan zullen we met een voorstel komen.

Moet de kandidaat een toelatingsexamen doen?

Nee. Wel willen we eerst even met de kandidaat in gesprek om in te kunnen schatten of de Gepersonaliseerde Leerroute past. Als dat niet zo is, raden we inschrijving af.

Wanneer moet er betaald worden?

Indien het gepersonaliseerde leertraject bij de kandidaat past dan zal er een offerte worden opgesteld. De offerte wordt zowel door u als organisatie als de kandidaat ondertekend. Na ondertekening van de offerte wordt de eerste factuur verstuurd voor 50% van het totaalbedrag. De tweede factuur (50%) wordt verstuurd nadat het plan van aanpak is gemaakt en het ontwikkeltraject kan beginnen. Zie voor meer informatie over de kosten.

Hoeveel mensen die zich bij jullie hebben ingeschreven halen uiteindelijk hun diploma?

Vrijwel iedereen die bij ons het traject start en voor wie de Gepersonaliseerde Leerroute ook geschikt is, maakt door de individuele begeleiding en het maatwerkkarakter het traject ook af.

Wat gebeurt er als een diploma niet gehaald wordt?

Net als bij regulier onderwijs is er nooit de garantie op een diploma. Uiteindelijk zal de kandidaat moeten aantonen dat deze aan alle criteria van het diploma voldoet. Het is altijd mogelijk dat de examencommissie van de opleiding tot de conclusie komt dat de prestaties nog niet voldoende zijn om een diploma uit te geven. Maar in onze begeleiding doen we er écht alles aan om de kans op slagen zo hoog mogelijk te laten zijn.

Wij hebben interesse. Hoe kunnen wij in contact komen?

Middels ons contactformulier kunt u een omschrijving maken van uw opleidingswens /-behoefte. Wij nemen graag de tijd voor u om uw specifieke vragen te bespreken, de mogelijkheden in kaart te brengen of om een concreet voorstel uit te brengen. Uiteraard geheel vrijblijvend.

Kosten en duur van de Gepersonaliseerde Leerroute

Hoe lang duurt het om een diploma te behalen?

Ieder traject is maatwerk en kan daardoor iets langer of korter duren. Hoe meer voorkennis en relevante ervaringen je al hebt, hoe sneller het kan gaan. Gemiddeld gaan wij uit van de volgende doorlooptijden naar een diploma:

Mbo-3:   1 jaar

Mbo-4:   1 tot 1,5 jaar

Hbo:        1,5 jaar

Waarom kan ik via deze Gepersonaliseerde Leerroute het diploma sneller halen?

Wij gaan uit van aanwezige kennis en ervaring. Alles wat je al weet hoef je niet nog een keer te doen. Dat alleen al verkort de doorlooptijd aanzienlijk. Daarnaast helpen de speerpunten van de Gepersonaliseerde Leerroute:

 • Hyper-individueel: We kijken specifiek naar wat jij nog exact moet leren en hoe jij dat op dit moment in jouw specifieke werksituatie het beste kan doen. Jíj bepaalt het tempo en de inhoud. De hele begeleiding draait om jou.
 • Professioneel: We zijn onderwijskundigen en weten goed hoe volwassenen leren en dus ook hoe zij begeleid moeten worden.
 • Praktisch: Alles wordt geleerd op de werkvloer aan de hand van het normale werk. Dat werkt extra motiverend.
 • Doelgericht en efficiënt: je gaat niet terug naar school, maar gaat werkend leren. Daardoor duurt een traject via ons 1-1,5 jaar i.p.v. de reguliere 4.

Overigens betekent bovenstaande ook dat als je juist wat langer over het halen van je diploma wil doen, dit ook mogelijk is. Het gaat om jouw tempo en om jouw mogelijkheden.

Wat kost het?

De Gepersonaliseerde Leerroute is écht maatwerk, want ieder opleidingstraject is uniek. De onderstaande kosten zijn daarom indicaties.

Mbo-3:   € 4.500,-

Mbo-4:   € 5.500,-

Hbo :       € 6.500,-

Is het goedkoper als meerdere personen een opleiding volgen?

Wanneer een bedrijf meerdere werknemers aandraagt voor opleidingstrajecten kan het zeker voordeliger zijn. Wij bespreken graag de mogelijkheden en maken dit op maat naar uw opleidingswensen. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat is de (studie)belasting?

Mbo (niv. 3 en 4) 

We gaan er vanuit dat je gemiddeld 24 uur per week  relevant werk hebt. Zelfstudie en begeleiding vraagt 2 uur per week extra.

Hbo

We gaan er vanuit dat je gemiddeld 24 uur per week relevant werk hebt. Zelfstudie en begeleiding vraagt 4 uur extra.

Is het intakegesprek gratis?

Ja. Wij vinden het waardevol dat we samen een goed vertrekpunt hebben. Een eerste gesprek is gratis.

Is er belastingvoordeel rondom studiekosten?

Ben je particulier en betaal je je opleiding zelf? Dan kun je jaarlijks maximaal € 15.000,- aan studiekosten aftrekken van je inkomstenbelasting. Daardoor wordt het volgen van een opleiding financieel een stuk aantrekkelijker. De overheid heeft besloten om per 1 januari 2022 met deze regeling te stoppen. Start je in 2021 met een opleiding, dan mag je nog het hele jaar volop gebruikmaken van dit belastingvoordeel.

Om de opleidingskosten van je inkomstenbelasting te mogen aftrekken, gelden er een aantal voorwaarden. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.

Kan er betaald worden in termijnen?

Het gehele traject kan in twee termijn betaald worden. Het eerste termijn is na ondertekening van de offerte en het tweede termijn na vaststelling van het ontwikkelplan.
Indien het voor een organisatie, om bepaalde redenen, niet mogelijk is om aan de betalingstermijnen te voldoen dan moet voorafgaand aan het ondertekenen van de offerte contact opgenomen worden met onze administratie zodat gekeken kan worden wat de mogelijkheden zijn.

Ik heb interesse. Hoe kan ik in contact komen?

Via ons contactformulier kan je een omschrijving maken van je opleidingswens /-behoefte. Wij nemen graag de tijd voor je om jouw specifieke vragen te bespreken, jouw mogelijkheden in kaart te brengen of om een concreet voorstel uit te brengen. Uiteraard geheel vrijblijvend.