Onderwijsbevoegdheid VO

Zij-instroom

Individuele maatwerkbegeleiding in de praktijk (docent wiskunde, Nederlands, Engels)

De Gepersonaliseerde Leerroute helpt zij-instromers die hun werkervaring willen omzetten in een officiële Onderwijsbevoegdheid Voortgezet Onderwijs. Niet vanuit de schoolbanken, maar volledig in de beroepspraktijk. Onze vorm van onderwijs lijkt op een flexibele deeltijdopleiding in het Hbo, alleen hoef je niet verplicht naar school. Alles leer je bij ons in de praktijk. Volgens een eigen planning en met écht persoonlijke begeleiding.

Let op: deze pagina bevat informatie voor kandidaten. Bent u werkgever, dan verwijzen wij u naar onze werkgeverspagina.

Onderwijsbevoegdheid VO

Wij bieden individuele, Gepersonaliseerde Leerroutes aan die voor iedereen volledig op maat zijn. Je gaat geen vaste dag of avond terug naar school. Bij ons leer je zoveel mogelijk op je eigen Voortgezet Onderwijsschool. Dit is ook voor jouw school interessant gezien het tekort aan personeel dat steeds nijpender wordt!

Vrijwel iedereen die bij ons het traject start en voor wie de Gepersonaliseerde Leerroute ook geschikt is, maakt door de individuele begeleiding en het maatwerkkarakter het traject ook af.

In het kort

 • ZNiveau - hbo bachelor niveau
 • }Duur - gemiddeld 1,5 jaar
 • PWeekstructuur - 4 dagen per week relevant werk, 6 uur (zelf)studie en begeleiding
 • Voorwaarden - het hebben van relevant werk als vakdocent binnen het VO, je bent in het bezit van een Wo- of Hbo-diploma, pro-actieve werk- leerhouding
 • Erkenning - Onderwijsbevoegdheid VO door NCOI
 • Kosten - neem voor de kosten contact met ons op

Werken als leerkracht in het voortgezet onderwijs

Het beroep van leerkracht is een uitdagend en bevredigend vak. Wil jij vanuit je huidige beroep de overstap maken naar tweede graadsdocent? De laatste jaren wordt er vanuit de overheid veel geld geïnvesteerd in het bevorderen van de omscholing naar een baan in het onderwijs. Daartoe is het zij-instroomtraject gerealiseerd.

Kosten, looptijd en fasering

Alle praktische informatie op een rij

Doel en opzet

Het doel is jou als zij-instromer je onderwijsbevoegdheid docent vo te laten halen, in de praktijk, op je eigen werkplek in je eigen tempo.

Opzet:

 • Bij de start leggen we je alles uit over de begeleiding, het leren in de praktijk en de examinering.
 • We bereiden je voor op het geschiktheidsonderzoek, kijken naar alle kennis en ervaring die je vanuit je vorige baan ook als docent vo zou kunnen inzetten en wat je nog moet leren om de bevoegdheid te halen.
 • We maken met en voor jou een leerplan op maat.
 • Tijdens de opleiding krijg je persoonlijke begeleiding van ons en toegang tot de digitale leeromgeving met alle literatuur, oefeningen, enz.

Toelatingseisen

 • Je bent in het bezit van een hbo of wo diploma.
 • Je kan minimaal vier dagen per week als docent werken en leren. Je hebt dus al een school.
 • Je kan gemiddeld vier uur per week aan zelfstudie en begeleiding besteden.
 • Op je werkplek moet er wekelijks één à twee uur begeleiding aanwezig zijn van een hbo-gediplomeerde docent.
 • Je hebt een proactieve werk- en leerhouding

Startdata

Deze opleiding wordt onder beheer van de Alliantie voor Werkend Onderwijs aangeboden. Bekijk de website voor informatie over de startdata.

Programma

Tijdens de opleiding breid je jouw kennis en vaardigheden uit op het gebied van onder andere:

 • Onderwijskundig handelen: bepalen van leerdoelen en leerlijnen, doorlopen van de ontwerpcyclus, ontwikkelen van onderwijsmateriaal, toetsen en vastleggen van onderwijsrendement.
 • Didactisch handelen: begeleiden van leerprocessen, leerlingen begeleiden, begeleiden ontwikkel- en leervaardigheden, differentieren, beheersen en toepassen van vakinhoud.
 • Pedagogisch handelen: relatie met leerlingen opbouwen, bevorderen van een veilig schoolklimaat, bijdrage aan persoonsvorming en burgerschap.
 • Integraal handelen: participeren in schoolorganisatie.
 • Professioneel handelen: professionaliseren.

Afronding

Wij begeleiden je bij het aantonen van alle competenties die je als vo docent moet beheersen. Als je alles aantoonbaar beheerst gaan we over tot het bekwaamheidsonderzoek en krijg je bij een positief resultaat je bevoegdheid.

Kosten

Neem contact met ons op over de kosten. Deze opleiding wordt onder beheer van Alliantie voor Werkend Onderwijs. Bekijk voor informatie over de kosten de website Werkend Onderwijs.

Subsidie mogelijkheden
Met de subsidie Zij-instroom kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor zij-instromers. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- en wordt één keer per zij-instromer verstrekt.
Meer informatie over deze regeling is te lezen op www.duo.nl. Om in aanmerking te komen voor een zij-instroomtraject moet de school waar je werkt de rol van praktijkbegeleider regelen.

Tevreden klanten

Deze kandidaten gingen je voor

Werkwijze

De leerroute van Academie Werkend Leren

Onze praktijkgerichte aanpak is perfect voor zij-instromers die hun educatieve kennis en vaardigheden willen uitbreiden en hun bevoegdheid willen behalen. En het beste nieuws is dat je een hele goede kans hebt het traject snel en succesvol af te ronden, dankzij onze individuele begeleiding en maatwerk aanpak.

1. In kaart brengen wat je al weet

In de eerste maanden doe je een geschiktheidsonderzoek.

In het geschiktheidsonderzoek wordt gekeken of je over voldoende eerder verworven competenties beschikt om als zij-instromer direct voor de klas te staan en binnen 2 jaar jouw bevoegdheid te behalen. Als je dat haalt mag je twee jaar voor de klas staan om in die tijd je bevoegdheid ook daadwerkelijk te halen.

We kijken welke kennis en ervaring je al hebt en wat je allemaal nog moet leren voor het certificaat. Daarvoor kijken we samen naar je eerdere diploma’s en vooral je eerdere werkervaring.

2. Plan van aanpak

Samen met jou en jouw onderwijsinstelling maken we een plan. Daarin zetten we alle kennis en vaardigheden die je nog niet hebt, maar wel moet kennen voor je bevoegdheid. We kijken dan in je werk waar en hoe je dat het beste kan leren. Zoveel mogelijk van wat je nog moet leren doe je tijdens je werk.

3. Individuele begeleiding naar het bekwaamheidsonderzoek

Dan ga je aan de slag met de activiteiten uit je plan van aanpak. Onze leerregisseurs weten precies hoe ze werkenden moeten begeleiden. Ze begeleiden je hierbij één-op-één. Jij bent uniek. Dus jouw leerroute ook. Zij maken alle leermiddelen, instructies, feedback en opdrachten voor jou exact op maat. Als je alles aantoonbaar beheerst gaan we over tot het bekwaamheidsonderzoek en krijg je bij een positief resultaat je bevoegdheid.

pabo-bachelor-pabo-gepersonaliseerd-leren
Over Academie Werkend Leren

Ga voor flexibiliteit

Ontdek de praktijkgerichte leerweg van Academie Werkend Leren. Hier kun jij als professional een erkend diploma halen door te studeren tijdens én in jouw baan. Jij bepaalt het tempo, de vorm en de volgorde van jouw studie.

Geen verplichte uren in de schoolbanken, maar leren op de werkvloer. Volg jouw gepersonaliseerde leerroute voor een unieke leerervaring. Flexibel studeren geeft veel vrijheid.

Erkend diploma

Je bevoegdheid is erkend door het Ministerie van OC&W. Het wordt uitgegeven door NCOI.

Eigen tempo

Stem het tempo en de volgorde waarin je leert af op je dagelijkse werk en ervaringen.

Praktijkgericht

Bij ons leer je alles op de werkvloer. We stimuleren het leren binnen jouw eigen onderwijspraktijk.

Nog vragen of even overleggen?

Deze opleiding wordt aangeboden onder beheer van de Alliantie voor Werkend Onderwijs. Voor alle praktische vragen kan je met hen contact opnemen. Liever direct met ons contact? Mail of bel ons. Wij vertellen je graag meer over het opleidingstraject en beantwoorden met veel plezier al je vragen.

contact opnemen medewerkers awl

Veelgestelde vragen

Is er nog iets onduidelijk?

Wij begrijpen het als je nog vragen hebt over onze leerroute. Hieronder vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen. Heb je een vraag die hier niet bij staat? Neem dan contact met ons op, wij geven je graag antwoord!

Wat is het verschil tussen Academie Werkend Leren en traditioneel onderwijs?

Academie Werkend Leren verschilt van traditioneel onderwijs op verschillende punten:

 • Bij ons ga je niet terug naar de schoolbanken; alles leer je in de praktijk.
 • Bij ons wordt al je relevante werkervaring verzilverd. Je leert bij ons alleen die onderdelen van het diploma die je nog niet weet of beheerst.
 • Wij hebben niet een vaststaand programma. De inhoud, de manier van begeleiden en het tempo wordt 100% afgestemd op jouw persoon en situatie.
 • Bij ons is de begeleiding individueel en intensief.
Kan ik mijn eigen leertraject vormgeven binnen Academie Werkend Leren?
Ja, binnen Academie Werkend Leren heb je de mogelijkheid om je eigen leertraject vorm te geven. De gepersonaliseerde leerroute biedt flexibiliteit en maatwerk, zodat je jouw leerproces kunt aanpassen aan je individuele behoeften, interesses en doelen.
Hoe word ik begeleid tijdens de persoonlijke leerroute?

Tijdens de Gepersonaliseerde Leerroute word je begeleid door een ervaren leerregisseur. De leerregisseur ondersteunt jou bij het stellen van doelen, het ontwikkelen van een leerplan en het reflecteren op je leerervaringen. Je krijgt persoonlijke begeleiding en feedback om het beste uit jezelf te halen.

Zijn er mogelijkheden voor praktijkervaring tijdens Academie Werkend Leren?
Ja, praktijkervaring is een essentieel onderdeel van Academie Werkend Leren. In principe leren we je alles in en door middel van de praktijk. Dit stelt je in staat om je theoretische kennis toe te passen en waardevolle professionele vaardigheden te ontwikkelen.
Wat zijn de carrièremogelijkheden na het volgen van de persoonlijke leerroute?

Na het volgen van de persoonlijke leerroute bij Academie Werkend Leren ben je goed voorbereid op het vervolg van je carrière. Je hebt relevante werkervaring, praktische vaardigheden en een sterke theoretische basis. Dit opent de deuren naar diverse loopbaanmogelijkheden in jouw vakgebied.